Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Trai chung timhf

Huy. 26t. Nhe nhang ít nói. Thich sự chân thành. Biet quan tâm va lang nghe. Trai lai ngoai hinh hoi du dan. Rat vui dc lam quen voi mọi nguoi

Ban gái. Nguoi co the ngoi ben tôi luc mua, an uong chia sẻ nhung buồn vui trong cuoc song. K phan biết tuoi tac.

Chuyển lên trên