Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm em

La mot người ma nhin thi de gan nhung thật ra k de, k co nhieu mọi quan he trong xa hoi, it bạn nhung choi rat than, k thích ai thi k bao gio muon gan gui hoac la kết bạn voi ho.

La người song kha noi tam, tình cam la tren het. Tinh cach thi k kho lam

Chuyển lên trên