Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Quan tam, lang nghe va chia se

Tran trong nhung gi người khac danh cho minh. Quan tâm va chia se. Giup do mọi người xung quanh. Xem trong hanh phuc gia dinh.

Minh phu nữ cua gia dinh, vun ven cho hanh phuc va chung thuy. Co duyen va kheo ung xu voi ca 2 ben gia dinh va mọi người xung quanh.

Chuyển lên trên