Anh hien hoa, noi tam, biết lo cho gia dinh, lam cong ty nuoc ngoai tìm người biết lang nghe, chia se.

Anh con tre, nhung tình tình thi hoi noi tam, biết chia sẻ va quan tam, ghet noi đời.

Vui ve, hoa dong, san sang den ben anh khi anh can. Tin vao anh va yêu anh thật lòng.

Chuyển lên trên