Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn nghiem tuc tìm hieu va cuoi

Cong viec la tu sx va kinh doanh duoc lieu. Thu nhap binh thuong, ko giau cùng ko thieu hut. La người coi trong sự chân thành , trach nhiem va lòng chung thuy.

That tình, chung thuy, co trach nhiem

Chuyển lên trên