Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Lac quan

Thich lam viec du tuoi da gia, sinh ra la kiep con tâm nen phai nha to cho gia dinh, cho người than va cho ca nhung người chung quanh can sự giup do

co cùng sựy nghi voi minh de lam bạn trao đời vui buồn trong cuoc song

Chuyển lên trên