Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người dan ong cua gia dinh dung nghia!

Lam viec Van phong o Tp.HCM. La người nghiem tuc, tram tình, noi tam, chân thành va thực tế.

Ban nam, bạng hoac lon hôn vai tuoi. Nghiem tuc, chân thành, cong viec on dinh, song co trach nhiem voi gia dinh va bạn than. Doc than, chua tung kết hôn (va chua co mọi tình nao vat vai thi cang tot, hihic (Chua co dieu kien xay nha nen hy vong sẻ khong phai luu kho nhieu gach da, hiic!) ).

Chuyển lên trên