Tìm người dong cam de tâm sự

Khat khao tình duoc mot người bạn dong cam de tâm sự. Da co ai vao trang nay ma da tìm duoc cho minh một nửa thuc sự cua minh chua mọi nguoi

Tìm mot người song tình cam. Biet quy trong loi noi, uy tin, thật tình, song hoa dong, vui vẻ, tu do, tu lap, co lòng tu trong.

Chuyển lên trên