Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

hay vui len cho đời bot kho

tình tình vui vẻ, hoa dong, hoi noi tâm xiu, chân thành, ghet đời tra lua gat, cong viec on dinh, ngoai hinh tuong đời ,thích du lich, dac biết thích lam tu thien ” uu tien bạn nam co cùng so thích nay nhe”. Tôi la người phu nữ tung trai co kinh nghiem song, kg thích loi dung ve tien bac va mong nuoi dan ong cua minh cùng vay, tình tôi tu lap tu nho nen sựy nghi cùng manh me nhu dan ong. Chi can bạn hieu: phu nữ du co manh me nhu the nao nhung ben trong luon mong manh va de vo, cùng can mot bo vai de dua zam luc cv be tat, can người chia se, khong con canh đi an mot minh, coffee mot minh, xem phim mot minhc Cam on bạn da docc

E can dan ong cua e: người chan thật tuoi tu 38-45t doc than, li di. o qua cùng duoc,cao 1,7m tro len, uu tien người Sai Gon, ghet dan ong gia truong neu bạn co tình gia truong thi xl miinh khong tiep chuyen ah, va Em sẻ kg tiep người nho tuoi hôn va khong dat yêu cau nhe vi khong muon phi thoi gian cua ca hai, can người chia sẻ cam thong cho hoan canh va cv cua e nhe a. E la người phu nữ tâm goi la thanh dat nen can người dan ong thanh dat ve kinh te nhe, E kg thích dan ong thua kem minh va e cùng khong thích minh lam ganh nang cho a nen a yen tam, e rat thích lãng mạn, neu a cam thay dat yêu thi lam quen voi e a nhe, e đang cho đời ac

Chuyển lên trên