Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Thien than đi lac

Tôi la người diu dang, hien hoa, lac quan, chan thành, chan that, da cảm, nhiet tình, đang tin cay, kha sau sac, chung thuy, kheo leo, yêu dong vat, co y thuc cong dong & co tình than trach nhiem cao.

Tôi biet hat, dancing, biet làm đó handmade, nau an.

Chuyển lên trên