Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

chân thành muon lam quen

la người co cong viec on dinh ,Thich sự am ap nhe nhan ,la người giản dị tram tình . Nhung khong thieu sự chu dao .Biet chan trong tình yêu va hanh phuc .

Tìm một nửa de cùng nhau đi not quang đời con lai, trung thuc , co dao duc , dieu danh co tâm lòng nhan hau

Chuyển lên trên