Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Mong manh nhung khong yêu duoi

Minh ten Laura Thanh Nhi, hien đang song tai Finland, xa gia dinh nen can lam nhung người bạn de tâm sự, minh song giau tình cam, vui vẻ hoa dong, yêu sự chung thuy ghet gia đời.

Tìm nhung người bạn song co tình cam, co dao duc, lich sự, cong viec on dinh, biết quan tâm yêu thuong chăm sóc người khac, sau thoi gian tìm hieu neu cam thay phu hop sẻ tien xa hôn.

Chuyển lên trên