Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa khoang trong cua tâm hôn.

Sinh ra va lon len o quan Phu Nhuan, VN hien nay song va lam viec o Duc, vi tri ky sự nang luong. Moi nam ve VN tham gia dinh 4 tuan. Tuy Duyen tương lai ve thuong xuyen hôn.

Tôi co tình cach ít nói, tram tình, loi song hien dai, giao thiep tot, rat thích phieu luu trong cuoc song,

Chuyển lên trên