Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Anh cho em

Xin chao,rat vui khi duoc lam quen voi cac bạn.minh ten Long.Minh hoi ít nói,nhung khi da quen r thi noi cùng nhieu.Minh thích duoc đi day do mac du khong co dieu kien de đi nhieu,va cùng thích duoc gap go va lam quen voi nhieu nguoi.Va minh thích danh thoi gian ben gd va người yêu(mac du chua co.haha).

Biet quan tâm chia se,cam thongc

Chuyển lên trên