Minh mong sẻ tìm kiem duoc nua kia som nhat minh nam nay da 27t roi minh nghi da den luc kết hôn . Than

Minh cùng hoi noi tâm . Minh lich sự ko thích noi chuyen tho lo. Minh luon ton trong bat cu ai .

Minh can biết hieu yêu thuong thật lòng .chân thành.

Chuyển lên trên