Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm kiem ban be hay người co mong muốn co mọi quan he nghiem tuc.

Tôi la người vui vẻ hoa dong cuoc song tình cach rat thuc te khong mau me hay pho truong thich an nhung mon ngon đi den nhung noi minh thichcGia dinh doi với tôi la dieu quan trong nhat. Dieu tôi ghet nhat la sự lua doic

Tôi mong gap duoc người tuoi tu 27 tro len la người chan thành, that tha, biet quan tâm người khac yêu thuong tre con va luon thau hieu quan tâm chia se với ban gaicva khong hut thuoc it uong ruou bia chí tru xa giao cv

Chuyển lên trên