Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Minh tìm người iu thật log chung thuy pk sựy nghi va quan tâm người iu

Tôi la người hien lanh tu te k pk ns đời pk lo cho người iu cua. Minh

Tìm bn gái thật lòng

Chuyển lên trên