Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

A chân thành tìm người chân thành

Minh ten Huy hien đang lam Truong phong ke hoach cho 1 Cong ty xay dung thuoc quan đời tren dia bạn HN, minh da ly hôn va đang o cùng con gái rat de thuong. Thu nhap on dinh co the dam bao duoc cuoc song gia dinh!

Dien thoai: —3 675 436

Chuyển lên trên