Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E la ai

Minh la người tram tình ít nói vui vẻ chan thật bao dung,biết lang nghe chia sẻ va kiem che. . Uoc mo co cuoc song gia dinh hanh phuc.,chung thuy cùng xay dap tương lai.

Chung thuy, biết thong cam nhau trong cuoc song. Biet kinh tren nhuong duoi.

Chuyển lên trên