Tìm mot chang trai

tôi la mot người co tình tình thật thuong, co luc hay cuoi, co luc lai sựy nghi nhieu, de buồn de khoc, thích nghe nhac, xem hai, hay quan tâm va chia se, thích o ben gia dinh nhieu

Tìm mot chang trai hien lanh, biết lang nghe, chia se, bao dung va cam thong, yêu thuong gia dinh, co duc tình tot, nha cua va cong viec on dinh, quan trong van la hop va hieu nhau

Chuyển lên trên