Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm vo tương lai

Do mọi truong lam viec ko co thoi gian nen tôi van chua co người yêu, tôi la người vui vẻ, de hoa dong, chung chac, loi song lanh manh, biết cham lo cho gia dinh. bạn lien he voi minh qua facebook: Mai Van Lam (lam.hocit)

Hoac mail: lam.hocit@ g m a i l . com

Chuyển lên trên