Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tai khoan nay khong duoc dung nua! Cam on!

Sinh nam 1986, la người huong noi nhung van giao tiep kha tot! It noi nhung van kha vui vẻ, hai huoc! Song biết on, yêu am nhac, thích song gan thien nhien cay co, thích trong hoa hông! Ngoai hinh can đời, ua nhin, cong viec on dinh, co hoc thuc!

Co kha nang tu gchua lanhh!

Chuyển lên trên