Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can mot người hieu!

Minh doc than vui tình va hoa dong voi mọi nguoi, song giản dị va tình cam.

Mong lam quen voi cac bạn gái co cùng quan diem nhu tôi de tìm hieu va hop sẻ tình chuyen lâu dài.

Chuyển lên trên