Tìm 1 nua yêu thuong

La người de gan,vui vẻ, co tình tu lap cao, cong viec on dinh va biết quan tam, chăm sóc người khac(dac biết bạn gái ).nhung luon quyet doan va kien dinh

Con gái mien Nam, toc dai 1ty.biết cham lo cho minh va người than, co chut ca tình ve truyen thong lan hien dai thi cang hay.

Chuyển lên trên