Tìm bạn đời chân thật

E uoc mo 1 cs gd hp, uoc mo co 1 người ck thau hieu va yêu thuong vk cùng nhung tieng cuoi tre tho. E hoi bi phuc tap, cùng ko hoan my nhung neu gap duoc dung người e sẻ co gang hoan thien de tron ven hp lua đời. A E song thien ve nao phai nhe (cam xuc, hinh anh, mau sacc) va thuoc tuyp người phu nữ truyen thong

E ko can bo vai a qua to, chi can bo vai người du rong de e co the tua vao. E ko can a noi a yêu e ntn, e chi can a the hien bạng cach lam người ck người cha cua con e . Mong a

Chuyển lên trên