Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Anh khong la người dau tien, nhung se la người cuoi cùng

Co hoi co nhieu nhung phai nam lay co hoi dung la cua minh

Yeu bao nhieu người trong qua khu khong quan trong. Quan trong la hay xem người yêu ban luc nay la người cuoi cùng

Chuyển lên trên