Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Di dau do mot minh thật buồn, dac biết la ca mot chang duong daic

uoc muon thật nhieu nhung co le cuoc song khong phai bao gio cùng nhu minh mong muon. Co to ra thật manh me nhung roi đời khi cùng cam thay thật met moiccan mot ai do de dua vao, sẻ chia.

Chin chan, chân thành, co trach nhiem, ko ruou che thuoc la co bac.

Chuyển lên trên