Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm cach bạn co dam me va nghien —, song thoang va kin dao

Tôi la người kha phong khoang. Tôi khong kheo an noi de choc cho người khac vui. Nhung tôi chân thành.

Tôi hien đang o tan cùng vuc tham, can lam 1 canh tay de tôi co the niu lay va dung len lai.

Chuyển lên trên