Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời tu te on dinh

Ngoai hinh on, nha Ha Noi, gia dinh co bạn, tình cach on. Song vui vẻ hoa dong

Hien tai đang nghiem tuc trong cuoc song va tình cam. Huong tôi hôn nhân hanh phuc, lâu dài. Vi vay chi tìm nam doc than, chua kết hôn lan nao. Sinh nam 1987 den 1979. Cong viec on dinh, doc lap kinh te. Co nha o Ha Noi.

Chuyển lên trên