Tuyen bạn nghiem tuc

Song tình cam, biết lang nghe, quan tam, chia se, yêu ai sẻ chung thuy. Biet ton trong người khac.

Khong hut thuoc, co bac, gái gu bay ba, khong nhuom toc, xo khuyen, xam minh. Ngoai hinh trung binh, cao tren 1m7, cong viec on dinh. Cham tap the thao thi cang tot. Ngoai tru nam sinh 81, 84.

Chuyển lên trên