Hello

Xin chao, tôi 19 tuoi. Tôi thích nhung dong vat nho, dac biết rat thích cho va meo. Tôi thích đi du lich, nghe nhac, doc truyen, xem phim, c. . Tôi luon nghi rang viec hoc rat quan trong. Tôi đang trong qua trinh hoan thien va phat trien bạn than. Rat vui vi doc ho so cua tôi.

Tôi cùng noi thang luon. Tôi thích mot người dan ong truong thanh dung tre con, co cong viec on dinh va luong tot. Ngoai hinh thi nhin duoc. Tinh tình khong qua gia truong hay co tình kiem soat manh. Do la tieu tri cua tôi.

Chuyển lên trên