Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

La 1người vui vẻ.biet quan tâm người khac

Cong viec hien tai cua minh la Bao tri may may cho 1cong ty.

Mình muốn tim 1 người.k quan trong be ngoai ngoai.quan trong ng đó bit ton trong mọi ng la dk. Neu ng mien bac thi cang tot ak

Chuyển lên trên