La 1người vui vẻ.biet quan tâm người khac

Cong viec hien tai cua minh la Bao tri may may cho 1cong ty.

Mình muốn tim 1 người.k quan trong be ngoai ngoai.quan trong ng đó bit ton trong mọi ng la dk. Neu ng mien bac thi cang tot ak

Chuyển lên trên