ai can tìm gap thi gap tôi

hien tai cong viec thi on dinh.mai me hoc hanh đi day đi do.ngoanh mat lai nhin thay chang duong cuoc đời minh đi da kha dai.ca, thay can 1 người phu nữ yêu thuong cua minh de buoc đi tren con duong phia truoc co đời,anh rat can em . hien tai minh lam bac sy .ai muon tìm hieu them lien lac voi minh khong mot hai hai hai ba tâm tâm tâm tâm tam

hien ,diu đang ,biết yêu thuong gia dinh,chung thuy,ngoai hinh kha ua nhin,trinh do chuyen mon tu trung cap tro len

Chuyển lên trên