Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Minh mong muon tìm 1 người bạn trai biết quan tam

Ban be tôi noi luc dau gap tôi nhin tôi kho gan nhung khi qua tiep xuc 1 thoi gian ai cùng noi tôi vui tình song tình cam de choi.Cung nong tình va thang tình nua. Tam ly ton trong mọi nguoi, biết đời nhan xu the

Ve người yêu tôi muon 1 người chung chat biết quan tâm chia se, tâm ly va lãng mạng, khong gia truong biết kinh tren nhuong duoi, biết cach cu xu de gan, va ton trong tôi. dat biết dung vo tam

Chuyển lên trên