Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

chan thành, tình cảmctim người pn de ket hôn

Tôi song doc than, tu do tu tai, khong thích noi on ao, lao xaoc Thich cuoc song nhe nhang, quy trong tình nghia, giản dị thật tha, hien hau, ton trong le phai, song hôn nhien tuoi tre, co tâm hôn lãng mạn, đang tìm kiem mot tình yêu thuong thật sự de tang cho nhau nhung gi yêu quy nhat..

Tôi da 60 tuoi, (do phan mem khong the sựa duoc loi ve tuoi) nen cac bạn thong cam bo qua nha !dt . hoac 0848538799 zalo

Chuyển lên trên