Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

” Biet lang nghe, biết cam thong, lich sự, dong cam, tình tram

Dang hoc dai hoc, ap luc hoi nhieu.

Tìm nu, hoa dong, co the lon tuoi hôn,chinh chan la duoc de tâm sự, chia se, vui buồn trong cs la chinh.

Chuyển lên trên