Tìm 1 bạn nữ binh đi , khong dua đời vat chat , biết lang nghe va biết chia sẻ tâm sự cùng nhau

Nghe nghiep on dinh , biết tu lap , thích nghe nhac mọi khi buồn lòng ve chuyen gi do, thích choi bida , co xam hinh nhung hien kho a , biết chia sẻ va biết lang nghe nua

Tìm 1 bạn nữ lam quen va giu mọi quan he lâu dài , va cùng biết chia sẻ , biết lang nghe , song binh đi , khong dua đời vat chat

Chuyển lên trên