Nguoi đang đi dai cat

Coi trong gia tri tình than hôn la vat chat, tat nhien vat chat cùng phai vua du cho cuoc song sựng tuc. Thich the thao, am nhac, dien anh, du lich, doc sach va cong tac xa hoi. La ky sự, làm KD. Khoe manh, song huong ngoai, thích hoat dong nhieu, rong luong va lich sự. Ly than da 7 nam, luon cau tien, xu huong kieu Tay. Rat thích bien. Co the la bo vai vung chac cho Ng minh yêu ve tình than va vc. Mong tìm duoc người phu hop, nhan hau, co van hoa ung xu tot & biết yêu het minh

Nguoi PN phu hop, hien, biết chieu Chong khi duoc Chong cùng chieu. Biet yêu het minh khi duoc yêu het minh. Song tình cam, nhe nhang, lich sự ma dam me, sach se, gon gang. Ko danh da, Ko noi nhieu qua.

Chuyển lên trên