Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Rat mong duoc kết bạn lam quen ak

Minh lam bep o 1 quan nhau nho nho trong thanh pho . Thich ca hat dac biết la dong bolero . Hoa dong .

Ban nữ ! Ket bạn lam quen neu co duyen hop tình nguyen 1 lòng ko thay đời ak ! Dang tin hay ko thi chi người trong cuoc mọi biết thoi ak .

Chuyển lên trên