Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người don gian. Hop với tình cach . Tien toi hôn nhân

Song noi tam, don gian, huong ve gdinh, quan tâm den sựy nghi cua mọi người.

Cung sựy nghi. Vui ve, hoa dong, yêu thuong con tre, song don gian, biet quan tâm toi gia dinhc.

Chuyển lên trên