Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tinh cach hien lanh,song giản dị diem dam,tìm bạn gái co tình cach hien lanh

Vi lam ben linh vuc xay dung,nong tình can tìm bạn gái hieu va dong cam,huong den cuoc hôn nhân giau tình yêu thuong,song co trach nhiem va quan tan thật nhieu den gia dinh.

Can tìm bạn gái ngoai hinh het sực binh thuong,co dao duc biết quan tâm mọi người trong gia dinh,giau lòng nhan ai.

Chuyển lên trên