Tìm ong xa cho minh

Tôi song rat giản dị, chân thành, vui vẻ va luon muon hoa dong cùng mọi nguoi

Mot người dan ong co tình yêu thuong chân thành, va dac biết la co lòng chung thuy, tôi muon lam người vo tot ben canh người chong luon yêu thuong Toi. Nhung chang biết Tìm Anh noi dau.. Qua dat tron nhung cùng chang gap duoc Anhc!!

Chuyển lên trên