Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Cung Coi lòng tan nat thi chia sẻ voi tôi

Hon nhan da cho tôi 1 sự tan nat, trai lòng yêu thuong nhung nhan lai la sự ra đi im lang, va do loi. Vk tôi qua tre loi song sa da dan den do vo. Tôi so phu nữ tình cach tre con

Can 1 người bạn ngang tuoi hoac lon hôn, song chinh chan, hieu biet. Yeu thuong chân thành co the chia sẻ cùng tôi cho tôi dc am lòng, va bot khiep so voi phu nu. Truoc mat la hop tình cach. Lau dai gap tìm hieu thật ki roi tình tiep

Chuyển lên trên