Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song de chi biết song va lamc. Yeu người minh yêu den cuoi đời

Cuoc song đời khi tôi rat tuoi thanc. Vi ngheo gia dinh chia re tôi song 1 minhc. Tôi rat buồn song trong canh co don . .. Ngay ra đời tôi tu cheo lai cuoc đờic. Hien tai tôi đang lam 1 cong viec ma cha ai can denc. Nhung tôi van song trong cuoc đời nayc du tôi ngheo va gia dinh khong hanh phucc Nhung iu ai tôi sẻ khien người ay hanh phuc sdt —-8989023

Khong giau coc Chi can. 1 cuoc song giản dịc.người tôi yêu khong giau sangc Chi can 1 người hieu minh va chi secc. Sdt —-8989023

Chuyển lên trên