Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người trao yêu thuong

Tôi khong thong minh hay thai gioi . Nhung tôi song doc lap khong dua vao ai hay chu quan . Nhung sẻ dat yêu thuong cho người sẻ dc tôi goi la một nửa . Mong sẻ dc mot tình cam chân thành tu ai do va sự dong cam muon thau hieu tôi

Mong sẻ tìm dc người tâm dau cùng tung trai qua mot lan do . De co the cùng tôi chia se

Chuyển lên trên