Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can tìm mot người biết thong cam va biết chia se

Chan thanh,hoa dong,song co trach nhiem,can tìm mot người biết cam thong va đi cùng den het cuoc đời

Mot người cao rao,ua nhin,ít nói,chin chan ko gia truong,cv on dinh.ko pho truong,biết tâm ly bạn gái.ko nong tình.da ly hôn cang tot.tuoi tu 38 -43.

Chuyển lên trên