Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Vat chat khong co, chân thành co can khong

Muốn tu minh phan dau, no luc de co duoc nhung thanh cong, song co trach nhiem, khong do loi cho người khac, luon muon thay đời de hoan thien bạn than.

Hien, hoa dong, chân thật, hieu chuyen, biết song.

Chuyển lên trên