Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn tri ky

Tôi sinh ra o thanh pho bien nha Trang nhung lon len tai Saigon. La mot người vui vẻ, quan tâm den cong viec va gia Dinh nhieu hôn cac thu vui khac.

Tôi an chay truong tu nho nen tôi hy vong gap duoc người bạn cùng biết an chay

Chuyển lên trên