Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

Hien, song giản dị, biết chia sẻ va cam thong. Vi 1 lan do vo nen muon tìm 1 bạn đời chân thành, chung thuy (0.9.7.3.4.2.7.7.2.4)

Hien, biết chia se, cam thong, chung thuy, biết quy trong nhung người trong gia dinh, biết cham lo cho gia dinh. Ngoai hinh khong quan trong. (0.9.7.3.4.2.7.7.2.4)

Chuyển lên trên