Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chao một nửa the gioi yêu thuong

Tôi yêu het minh nhung mong muon người tôi yêu muoi chi can dap lai voi mot la tôi vui roi.

Tôi luon ao uoc va khat vong tìm duoc người yêu cao rao to con (1m7 tro len) va tâm 60kg hoac hôn, tuoi duoi 25 nhe

Chuyển lên trên